Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Bộ LEGO kỷ niệm lần thứ 50

Anonim

Nó không quan trọng những gì một phần của ngôi nhà của chúng tôi bạn bước vào, nếu bạn đang chân trần cơ hội là cuối cùng bạn sẽ kết thúc với một LEGO giữa các ngón chân của bạn. LEGO, chúng ta sẽ ở đâu nếu không có bạn? Vâng, có lẽ với LEGO-ít ngón chân nhưng đó là một điều chắc chắn đứa trẻ của chúng tôi sẽ được khá chán.

Để kỷ niệm 50 năm thành lập, LEGO đã phát hành bộ kỷ niệm 50 năm với 700 tác phẩm - đó là một số dự án tiềm năng! Một trong những phần đó là gạch vàng LEGO (có vẻ hơi giống với chúng tôi), đó là một phần của nhà sưu tập tuyệt vời.


Để biết thêm thông tin về lịch sử của LEGO, hãy truy cập trang web LEGO.