Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Aiaiai Y-Com Earbuds

Anonim

Những nụ tai trắng có mặt khắp nơi thì không. Nếu chúng ta mô tả bộ tai nghe này với một từ thì nó sẽ là tinh tế.

Đó là một điều tốt. Các màu sắc tinh tế phân biệt màu này với gói, trong khi micrô điện thoại di động hầu như không có ở đó cung cấp chức năng mà không cần thêm hàng loạt. Đối với tất cả những người sử dụng iPhone gen đầu tiên, tai nghe này thực sự phù hợp với jack mà không cần adapter.

-via Coolhunting