Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Radio 2B Areaware: Giữ nó đơn giản

Anonim

Có, chúng tôi thích có các tính năng bổ sung với doodads của chúng tôi, nhưng đối với hầu hết các mặt hàng một giới hạn của các tính năng thường kết thúc lên là một tài sản cho hoạt động hàng ngày và sử dụng. Một thiết kế nên làm một hoặc hai điều rất tốt, thay vì làm nhiều thứ ở mức tầm thường. Trường hợp tại điểm: bố trí của Radio 2B Radio là trường học cũ sang trọng, nhưng đó là một điều tốt. Khi chúng ta muốn nghe Vin Sculley chơi trò chơi, chúng tôi muốn bật radio, điều chỉnh quay số và đặt âm lượng. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Radio 2B của Areaware có vẻ hoàn hảo với nhiệm vụ, và cũng cung cấp âm thanh ấm áp, nhờ ba ống chân không có thể nhìn thấy và tích hợp vào thiết kế retro (ảnh dưới bước nhảy) ...

Jonas Damon thiết kế 2B Radio sẽ được vận chuyển trong tháng 11 nhưng hiện đang có sẵn để đặt hàng trước tại Areaware với giá 550 USD.