Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

IPod Nano 90210 iPod Nano

Anonim

* Lưu ý: Tăng âm lượng trên máy tính của bạn và nhấn phát trước khi bạn tiếp tục đọc! *

Chủ đề từ "Beverly Hills 90210" - John E. Davis
Oh hellz ya! Ngay trong thời gian để làm lại CW của Beverly Hills 90210, Apple và CBS đã phát hành một phiên bản giới hạn iPod nano tính năng một khắc của ban đầu Peach Pit yêu thương ...

Chỉ có 2000 Dylan, Brandan, Brenda, và Kelly khắc nanos (cái gì? Không Andrea? Còn Steve thì sao?). Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ phù hợp hơn nếu có 90210 nanos trong ấn bản này. Làm thế nào rad nó sẽ được không chỉ có phi hành đoàn niner trên nano của bạn, nhưng để có nó số 90210 của 90210?

Điều kỳ lạ là người chơi $ 269 có sẵn tại cửa hàng CBS, khi 90210 phát sóng trên Fox. qua Chip Chick
Ảnh: CBS store