Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Big Knob Radio

Anonim

Radio Big Knob từ First Street dành cho tất cả các fan radio, AM / FM radio có nút xoay điều chỉnh cỡ lớn, cũng như tất cả các jack cắm đầu vào và đầu ra cần thiết để kết nối đầu đĩa CD, iPod hoặc thiết bị khác.

Có một cái gì đó thực sự tốt đẹp về quay số quá khổ, Họ chỉ làm cho bạn muốn biến chúng. Nó là một sự tôn kính đến các radio cũ. Bộ thu AM / FM được đặt trong vỏ gỗ.

The Big Knob Radio có sẵn tại trang web First Street với giá $ 69, 95.

[thông qua GeekAlerts, ảnh của]