Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Khám phá phân số đồ chơi từ Kid O

Anonim

Những người ở Kid O đã giành được nhiều giải thưởng thiết kế quốc tế cho đồ chơi trẻ em giáo dục trang nhã của họ. Có tất cả các vòng nguyệt quế đi đến đầu của họ? Với đề nghị mới nhất của họ, họ đang đưa ra tuyên bố táo bạo rằng họ có thể dạy phân số cho một đứa trẻ ba tuổi.

Được rồi, có thể họ không hoàn toàn đảm bảo rằng họ có thể giúp một chủ trẻ mẫu giáo một khái niệm toán học mà gốc hơn một vài người trưởng thành. Những gì Kid O nói là đồ chơi Khám phá phân số "thách thức trẻ em khám phá phân số và khái niệm toán học bằng cách sử dụng một phương pháp xúc giác để học tập."

Được làm bằng gỗ sồi bền vững của Đức với màu sắc lụa, Kid O chắc chắn là dễ chịu để xem và liên lạc. Nếu nó có thể cho bất kỳ đồ chơi để làm cho phân số vui vẻ, chúng tôi sẽ đặt cược vào này.

$ 19 tại Kid O