Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Khung hình cuối cùng: Big TV's '1970's Style

Anonim

Lớn hơn? Khi nói đến truyền hình đó dường như là câu thần chú. Trong vài năm qua chúng tôi đã thấy giá của 42 "TV màn hình phẳng thả và có cùng một điểm giá đầy 52" TV. Trong một năm kể từ bây giờ, tiêu chuẩn nhận thức sẽ tiếp tục tăng và kích thước màn hình sẽ trở nên lớn hơn. Có vẻ như GE đã có một vài bước trước trận đấu vào năm 1978, và cố gắng tăng tốc độ phát triển tự nhiên của TV bằng cách giới thiệu TV chiếu màn hình General Electric Widescreen 1000.

Sự sang trọng của gỗ và một điều khiển từ xa để khởi động. Tất cả trong một gói trông giống như nó nặng giống như một chiếc xe nhỏ.

-via Core77