Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Khung hình cuối cùng của Di-Cyle Concept: Đúng Out of Science-Fiction

Anonim

Điều này có thể trông giống như một nghệ thuật hiện đại hoặc một chiếc xe đạp văn phòng phẩm, nhưng nó thực sự là một khái niệm của GBO được gọi là Di-Cyle. Nó trông giống như một chiếc xe đạp ra khỏi Star Wars và nó được thiết kế để hoạt động trên đất liền hoặc trên mặt nước. Khái niệm này trông rất tuyệt, nhưng có vẻ nặng. nó sẽ mất rất nhiều brawn để di chuyển nó xung quanh, và thậm chí không đề cập đến bãi đậu xe!

[thông qua Ubergizmo]