Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Khung hình cuối cùng: Hoàng hôn Mauritius bởi Sandy Smith

Anonim

Chúng tôi không thể nhìn thấy mặt trời lặn, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đây là một cách khá hay để sử dụng một đống máy tính cũ. Phần tốt nhất là sự phân đôi giữa mặt trước của triển lãm và mặt sau. Nhấp qua để xem ý chúng tôi là gì ....

-viaSandy Smith