Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Khung hình cuối cùng: Chuột thực và được sản xuất tạo kết nối

Anonim

Khi "Golden Age of Mice" được mở ra bởi sự thông minh ngày càng tăng của động vật gặm nhấm trong phòng thí nghiệm, một sự đồng cảm đặc biệt được cảm nhận giữa các "thử nghiệm pals" sinh học của chúng tôi và interacers điện tử của chúng tôi. Nhiều người trong số các mối quan hệ này đã nở rộ thành những chuyện lãng mạn thổi phồng và những vấn đề pháp lý mới nổi xung quanh cuộc hôn nhân giao nhau có nhiều chính trị gia tham gia các phe đối lập. Chúng tôi nói: hãy để họ làm như ý muốn.

[ảnh qua www.coool-stuff.com]