Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Khung hình cuối cùng: Retro Đèn chùm Pixel Gỗ Phần Lan

Anonim

Ít nhất, đó là những gì tôi đang gọi nó. Trở lại Phần Lan trong vài ngày trong tuần này và được ngạc nhiên ngạc nhiên với ánh sáng khán phòng này. Hiện đại mộc mạc, nhưng nó cũng cảm thấy giống như một hình ảnh kỹ thuật số pixelated nổi lên từ trần ốp gỗ. Có lẽ nó chỉ là cái tắc trong tôi. Một pic sau khi nhảy .....