Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Khung cuối cùng: Bạn nghĩ rằng bạn đang gắn liền với công nghệ?

Anonim

Nếu bạn không cần phải có điện thoại di động của bạn được xây dựng vào cú đúp cổ của bạn, sau đó bạn không phải là dành riêng cho công nghệ như Francesca Lanzavecchia nghĩ rằng bạn có thể được. Cô là nhà thiết kế đằng sau một loạt các niềng răng sau và cổ phục vụ như là tác phẩm nghệ thuật.
Cô nói về tác phẩm này: "Đối tượng viện trợ phát triển để phù hợp với lối sống của người dùng và các phụ thuộc hiện đại. Nẹp cổ bằng bọt PU này tạo ra cái nôi cho chân giả truyền thông của chúng ta."

Ảnh từ: //www.francesca.nu/