Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Câu hỏi hay: Liệu điều này có thực sự giữ được sự bùng phát?

Anonim

OK, chúng tôi thừa nhận chúng tôi đã viết blog rất nhiều về ruồi gần đây, và chúng tôi chưa hoàn thành. Họ vẫn đang lơ lửng xung quanh, và nhà máy bình của chúng tôi vẫn chưa đến ... Thỏa thuận, những túi nước này có thực sự hoạt động không?

Chúng tôi đã nhìn thấy chúng xung quanh nhà hàng và chúng tôi đọc rằng nó chỉ hoạt động với những con ruồi nhà vì họ nghĩ rằng đó là một động vật ăn thịt. Nhưng có ai có kinh nghiệm nào không? Bạn có thể cho chúng tôi biết nếu điều này sẽ giữ chúng ra khỏi nhà? Và cũng có bao nhiêu bạn phải sử dụng để có hiệu quả?