Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Hot or Not: Nghệ thuật sân vườn tái chế

Anonim

Tuần trước tôi đăng trên một hàng rào tái chế tuyệt vời. Cuối tuần này, tôi quyết định chia sẻ thêm vài phát hiện địa phương nữa.

Một thợ kim loại địa phương làm cho những tác phẩm điêu khắc bằng kim loại khổng lồ này ra khỏi mọi loại phần kim loại tái chế có thể tưởng tượng được.

Tôi nghĩ điều này rất có thể là tạo ra một nghệ sĩ địa phương:

Thành thật mà nói, tôi không chắc phải làm gì về điều này. Bất kỳ ý tưởng?