Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Bao nhiêu chi phí để mua và lắp đặt sàn linoleum?

Anonim

Chúng tôi yêu cầu độc giả chia sẻ số tiền họ đã chi tiêu cho một mặt hàng, dự án hoặc nâng cấp nhất định trong nhà. Chúng tôi hy vọng thông tin này chứng tỏ hữu ích cho bất kỳ ai cần có ý thức cơ bản về chi phí một cái gì đó, và số tiền bạn có thể mong đợi để trả tiền để thuê một người nào đó.

Câu hỏi hôm nay:
Chi phí mua và lắp đặt sàn linoleum của bạn là bao nhiêu?

Nếu bạn có thể, hãy cho chúng tôi biết loại sàn linoleum bạn đã sử dụng, bao nhiêu feet vuông bạn đã lắp đặt và chỉ định vật liệu so với lao động đã thuê. Khoảng cách là tốt. Vì chi phí thay đổi, khu vực của bạn của đất nước luôn hữu ích!

Căn hộ trị liệu hỗ trợ độc giả của chúng tôi với các khuyến nghị sản phẩm được lựa chọn cẩn thận để cải thiện cuộc sống ở nhà. Bạn hỗ trợ chúng tôi thông qua các liên kết được chọn độc lập của chúng tôi, nhiều liên kết trong số đó kiếm được hoa hồng cho chúng tôi.