Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Nhà máy tưới nước tự tưới Grobal Rashid

Anonim

Chúng tôi đã viết blog các thùng chứa tự tưới tốt nhất, và bây giờ tất cả chúng ta đang nói về thoát (và do đó từ bỏ các nhà máy của chúng tôi), chúng tôi muốn thêm một tùy chọn nữa vào danh sách:

Đó là Planter Grobal Self Watering của Karim Rashid, mà chủ yếu là một người trồng thủy canh nhỏ, tự chứa và sẵn sàng để phát triển một loạt các loại cây trồng. Hoàn hảo cho những người làm vườn nghiêm túc hoặc lười biếng hoặc đi nghỉ mát.