Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Xem !: Bơ Quả bơ của chúng tôi là một Nhà máy

Anonim


muốn xem hệ thống gốc của chúng tôi? nhảy xuống dưới ...

Hãy nhớ hố bơ nhỏ yên tĩnh của chúng tôi từ tháng làm vườn? Gần 2 tháng sau và nó đã sẵn sàng để trồng! Thực sự, có lẽ chúng ta có thể đã nhảy lên chiếc tàu trồng đó một chút trước đó, nhưng hãy nhìn vào nó! Nó tuyệt đẹp!


lá đẹp với chiều cao tốt

Chú ý đến tin buồn rằng hầu hết cây cối sẽ không sản xuất trái cây, chúng tôi nhanh chóng gặm nhấm thêm vài quả bơ và lấy các hố đi .... Có thể mất một thời gian để trái cây xuất hiện nhưng, bởi sự vui vẻ, những năm nghỉ hưu của chúng ta chắc chắn để được làm đầy với guacamole tươi!

Hãy xem bài đăng này để biết thêm thông tin về cách trồng cây của riêng bạn!