Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Nhìn! Vườn Tokyo nhỏ

Anonim

Ossan bắt đầu một nhóm flickr đoàn kết những người có một tình yêu lớn cho khu vườn nhưng hầu như không gian cho một. Ông sống trong một căn hộ nhỏ ở Tokyo và có một ban công, nơi ông trốn thoát để làm việc trong vườn:

Bức ảnh cuối cùng gần đây nhất và cho thấy sự tiến triển từ mùa xuân đến mùa hè và sự bùng nổ của sự phát triển trong tất cả các cây của anh ta. Điều gì là quyến rũ nhất về bộ ảnh này là nhìn thấy những gì một break từ cuộc sống thành phố puttering về trong một khu vườn nhỏ có thể được. Không có giả thiết ở đây, chỉ là một tình yêu của thực vật và làm vườn và làm cho nó hoạt động trong không gian có sẵn.

Xem tất cả các hình ảnh của Ossan và toàn bộ nhóm làm vườn căn hộ của hình ảnh ở đây!