Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Cơ khí Fly Catcher

Anonim

Chúng tôi không thể cưỡng lại việc chia sẻ điều này với bạn. Được mô tả là "một thiết bị bay lượn điện tử dựa trên ý tưởng của bẫy bay Venus. Fly Catcher không chỉ là một điểm nói chuyện, nó thực sự bắt ruồi."

Um, video hoạt động sau khi nhảy:

Và nếu ý tưởng về điều này không đủ ngớ ngẩn, thì thứ đó sẽ bị chôn vùi sau khi nó 'ăn' ruồi. Fly Catcher có sẵn ở đây.

Để biết thêm các giải pháp bay:
Kiểm soát bay tự nhiên, cây ăn thịt
Thuốc chống muỗi NAtural?
Swatterers bay hiệu quả