Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Chu trình Rocking của Nad-Ofen do Amir Zobel thực hiện

Anonim

Chu kỳ rocking này chỉ là một khái niệm, nhưng oh một khái niệm! Nó sẽ không được tốt đẹp nếu tất cả các xe đạp trở nên dễ dàng nhỏ gọn và cũng có thể được hưởng trong nhà?

Được hình thành bởi Amir Zobel và đặt tên cho Nad-Ofen, chúng tôi nghĩ rằng khái niệm này có cánh và chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta nhìn thấy nó hoặc một cái gì đó giống như nó đi vào sản xuất cuối cùng. Như xe đạp cân bằng đạp (như LIKEaBIKE) cung cấp cho trẻ tự tin để di chuyển lên đến một chiếc xe đạp thực sự, bắt đầu trên một rocker có thể tương tự như quen với trẻ nhỏ ngồi trên một chiếc xe đạp.

Qua: Người dân.)