Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Ndebele Cardboard House Bởi Vittorio Locatelli Dành cho Driade

Anonim

Các nhà hát bìa cứng Ndebele từ nhà thiết kế người Ý Vittorio Locatelli cho Driade được lấy cảm hứng từ các mô hình hình học và màu sắc sống động được tìm thấy trên các bức tường của các ngôi nhà châu Phi sơn.

Qua thực hiện trong thiết kế

- Kristin Hohenadel viết blog từ rue Vieille du Temple, Paris, Pháp. Cô ấy có thể đạt được tại kristin @ apartmenttherapy. com