Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Out-of-the-Way Outhouses

Anonim

Cần một nơi yên bình để đi tiểu? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gọi một ngôi nhà khá đẹp, nhưng những điều này đã chứng minh tôi sai. Nếu bạn có thể tìm thấy chúng, những ngôi nhà xa xôi này chắc chắn sẽ cung cấp nhiều sự riêng tư.

Hãy chắc chắn để đọc thông qua các chú thích trên các hình ảnh tại môi trường Graffiti - delve vào một số chi tiết thú vị về biệt hiệu nhà vệ sinh. Tại sao người Anh gọi nó là "loo"? Đọc chú thích chín. Ai là "John" gốc? Kiểm tra số 14. Và thậm chí không làm cho tôi bắt đầu trên Thomas Crapper (số sáu).

Bây giờ bạn có thể hấp thụ một số thiên nhiên trong khi trả lời các cuộc gọi của thiên nhiên!

Xem tất cả: Graffiti môi trường

(Hình ảnh: Graffiti môi trường)