Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Phiaton MS 400 Moderna: Tai nghe sợi carbon

Anonim

Bạn có bao giờ có cảm giác rằng tai nghe của bạn không đủ sáng hay đủ nhanh không? Không cần phải lo lắng về điều đó nữa, bởi vì Phiaton xuất hiện với một cặp tai nghe sợi carbon. Phiaton MS 400 Moderna sẽ phù hợp với chiếc Ferrari Enzo hoàn hảo và được trang trí bằng sợi carbon và da đỏ.

Vỏ bọc tai nghe được làm bằng sợi carbon và đệm là da màu đỏ. Những tai nghe này làm cho một tuyên bố thiết kế tuyệt vời, đó là một cái gì đó mà bạn đang trả tiền bảo hiểm cho. Một cặp Sennheiser phù hợp sẽ thực hiện công việc một cách hoàn hảo, nhưng có thể trông không tuyệt vời.

Các Phiaton MS400 Moderna heaphones có sẵn cho $ 250 từ cửa hàng trực tuyến của họ.

[thông qua GearCrave]