Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Round Up: Một mặt giấy vệ sinh Holders

Anonim

Chúng tôi hiện đang là khách trong một ngôi nhà nơi họ có một người giữ giấy vệ sinh một mặt trong phòng tắm. Những gì chúng tôi đã nhận thấy là bởi vì bạn không phải hoàn tác bất cứ điều gì để thay đổi cuộn, nó không phải là một nỗi đau trong ass để làm. Bởi vì nếu có một điều chúng ta thường ghét, nó sẽ thay đổi cuộn:

Hầu hết các chủ sở hữu một mặt được thiết kế đủ tốt để cuộn không bay ra khi sử dụng. Và vì bạn không phải đối phó với việc lấy bất kỳ thứ gì ngoài, việc thay đổi cuộn đơn giản và bổ ích thay vì kích thích và bỏ đặt (chỉ là chúng tôi?).

Hãy xem những chủ sở hữu một mặt không phức tạp này:
Albion từ phần cứng phục hồi
Teardrop Holder từ Umbra
Người giữ mô MOdern từ phần cứng phục hồi
Gundtal từ Ikea (chỉ có $ 4, 99)
Spritz từ phần cứng phục hồi
Một chút thú vị hơn, Visen từ Ikea
Strand Holder bởi Umbra