Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Tai nghe nhét trong tai

Anonim

Aiaiai là một công ty Đan Mạch mới sản xuất tai nghe được thiết kế ban đầu. Chúng tôi đã giới thiệu tai nghe Y-Com. Cái nhìn mới thực sự tốt và có điện thoại retro giống như xoáy trong cáp tai nghe.

Tai nghe Swirl cũng sử dụng khái niệm Y-Com trong cáp của họ, điều này khiến cặp này trở thành một sự kết hợp thực sự. Đối với giá trị và chất lượng của họ, tốt cho khoảng $ 30 hơn, bạn có thể có được cho mình mô hình nhập cảnh của tai nghe Shure tiếng ồn hủy bỏ. Chúng trông không đẹp, nhưng sẽ tốt hơn.

Tai nghe Swirl từ Aiaiai có sẵn màu đen, xanh lục và cam từ cửa hàng trực tuyến của họ với giá khoảng 78 đô la.

[thông qua Fubiz]

NHỮNG TAI NGHE THÊM

  • Tai nghe Y-Com